Informace o publikaci

Moral education in the Czech territory in the past and the present

Název česky Mravná výchova v českých zemích v minulosti a přítomnosti
Autoři

LESŇÁK Slavomír ŠTĚRBA Radim

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ethics & bioethics (in Central Europe)
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/view/j/ebce.2016.6.issue-1-2/ebce-2016-0008/ebce-2016-0008.xml
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Ethical education prosocial behaviour ethical climate technological scepticism biophile culture
Popis Text je sprievodcom sveta mravnej výchovy od jej zachytených počiatkov až po súčasný stav v ČR. V prvej časti sa autori stručne venujú histórii mravnej výchovy a názorov na ňu, v druhej časti analyzujú jej aktuálny stav v ČR. Skúmajú kvalitu mravnej výchovy podľa cieľov kurikulárnych dokumentov vydaných Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v ČR na základných a stredných školách cez program etickej výchovy a výchovných predmetov. Porovnávajú ciele s praxou na základe vlastného výskumu a vyvodzujú závery a odporúčania z hľadiska nielen pre základné a stredné, ale i vysoké školstvo a to hlavne z hľadiska zavedenia a zintenzívnenia používania nástrojov profesijnej etiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info