Informace o publikaci

Stellar wind models of subluminous hot stars

Autoři

KRTIČKA Jiří KUBÁT Jiří KRTIČKOVÁ Iva

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Astronomy and Astrophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://adsabs.harvard.edu/abs/2016A%26A...593A.101K
Doi http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201628433
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova stars winds; outflows; stars mass-loss; stars early-type; subdwarfs; hydrodynamics
Popis Ztráta hmoty je jednou z nejdůležitějších vlastností hvězd. Ztráta hmoty ovlivňuje hvězdný vývoj a modifikuje hvězdné spektrum. Hvězdné větry podtrpasličích horkých hvězd nebyly doposud podrobně studovány. Naším cílem je spočítat rychlost ztráty hmoty jako funkci parametrů podtrpaslíka a aplikovat výsledek na jednotlivé podtrpaslíky. Dále určujeme konečné rychlosti větru, studujeme vliv magnetických polí a rentgenového záření a zkoumáme interakci větru podtrpaslíka s diskem hvězd typu Be a větrech chladných souputníků. Používáme vlastní NLTE modely se zářivou silou určenou pomocí řešení rovnice přenosu záření v soustavě pohybující se s větrem. Naše modely řeší hydrodynamické rovnice, tedy rovnici kontinuity, pohybovou rovnici a energiovou rovnici a předpovídají základní parametry větru. Předpovídáme rychlost ztráty hmoty jako funkci hvězdných parametrů, tedy zářivého výkonu, efektivní teploty a obsahu kovů. Získané parametry větru (rychlost ztráty hmoty a konečná rychlost) dobře souhlasí s pozorováním. Zářivá síla není schopna urychlit homogenní vítr pro hvězdy s nízkou efektivní teplotou nebo silnou povrchovou gravitací. Diskutujeme vlastnosti větru jednotlivých hvězd. Rentgenové záření může utlumit vítr dvojhvězd s kompaktními složkami. V případě dvojhvězd se složkami typu BE vítr interaguje s diskem. Hvězdné větry existují u hvězd s vysokou efektivní teplotou nebo slabou gravitací. Před poměrně malou rychlost ztráty hmoty jsou detekovatelné v ultrafialové oblasti a způsobují rentgenovou emisi. Podtrpaslíci mohou ztratit větrem podstatnou část své hmoty. Ztráta momentu hybnosti magnetických podtrpaslíků může vysvětlit jejich pomalé rotační rychlosti. Větry jsou zvláště důležité v případě dvojhvězd, kde mohou být akreovány na kompaktní nebo chladnou složku.
Související projekty: