Informace o publikaci

Detekce minimální reziduální choroby u mnohočetného myelomu pomocí mimobuněčné DNA

Autoři

KUBACZKOVÁ Veronika SEDLAŘÍKOVÁ Lenka BEŠŠE Lenka ALMÁŠI Martina ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Mnohočetný myelom (MM) je maligní onemocnění plazmatických buněk (PB). I přes výrazné pokroky v léčbě dochází u většiny pacientů k relapsu nemoci. Stanovení minimální reziduální choroby (MRD) je u MM možné pomocí PCR metod založených na detekci specifické přestavby genu pro těžký řetězec imunoglobulinu (IGH) z klonálních PB v kostní dřeni (KD). Bylo prokázáno, že nádorově odvozená mimobuněčná DNA (cf-DNA) ze séra periferní krve (PK) může být vhodným minimálně invazivním markerem v diagnostice a monitorování celé řady maligních onemocnění. Cílem studie bylo zaměřit se na možné využití cf-DNA pro sledování MRD a léčebné odpovědi u pacientů s MM. Hlavní potenciál tohoto přístupu tkví v nahrazení invazivních odběrů KD zatěžující pacienty. Závěr: Naše dosud získané výsledky jsou velice předběžné a nelze z nich vyvodit jednoznačné závěry. Pro potvrzení potenciálních výhod a prediktivní hodnotu cf-DNA pro monitorování MRD u pacientů s MM je potřeba sledování pacientů po delší časové období a to do doby dosáhnutí kompletní re-mise. V analýzách nadále pokračujeme.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info