Informace o publikaci

We hate them all? Issue adaptation of extreme right parties in Slovakia 1993–2016

Název česky Nenávidíme všechny? Tématická adaptace extrémně pravicových politických stran na Slovensku 1993-2016
Autoři

KLUKNAVSKÁ Alena SMOLÍK Josef

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Communist and Post-Communist Studies
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X1630040X
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.postcomstud.2016.09.002
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Extreme right; discourse; nationalism; populism; xenophobia; Central and Eastern Europe
Popis Tento článek se zabývá volebními výsledky a mobilizačními tématy extrémně pravicových politických stran v letech 1993 a 2016. Text analyzuje změny v extrémně pravicových diskursech a rámovacích strategií ve vztahu k volebním výsledkům. V práci argumentujeme, že v průběhu tranzice v průběhu 90. let a částečně i po roce 2000, extrémně pravicové strany se zaměřovaly především na témata související s národní suverenitou a byly úspěšně především v kontextu nepřátelství vůči skupinám, které by potenciálně mohly ohrozit tuto nezávislost, zatímco jejich výsledky byly ovlivněny vnitřní stranickou stabilitou. Na konci první dekády 21. století extrémní pravice přijala strategii, které spojovala nacionalistické, populistické a xenofobní diskursy s výraznějším úspěchem v souvislosti a ekonomickou a uprchlickou krizí v Evropě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info