Informace o publikaci

Analytika učení : nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí

Autoři

JUHAŇÁK Libor ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-3-560
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova learning analytics; e-learning; virtual learning environment; methodology
Popis Cílem studie je představit a popsat nově se formující výzkumnou oblast označovanou jako analytika učení (learning analytics), která se zaměřuje na využití kvantitativních metod v rámci výzkumu učení (převážně) ve virtuálním prostředí. V první části příspěvku se věnujeme historickým kořenům analytiky ve vzdělávání a mapujeme různé inspirační zdroje, ze kterých analytika učení jakožto svébytná oblast výzkumů vychází a čerpá. Dáváme analytiku učení do souvislosti s příbuznými výzkumnými oblastmi v kontextu výzkumů technologiemi podporovaného učení (technology enhanced learning). Druhá část studie se zaměřuje na samotné vymezení analytiky učení a zpřesnění pojmů. Zároveň přibližuje a srovnává některé z užívaných konceptů (úrovně analytiky ve vzdělávání, proces analytiky učení). Třetí část prezentuje hlavní výzkumné směry analytiky učení, které lze identifikovat v doposud publikovaných odborných zdrojích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info