Informace o publikaci

Vliv acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u izolovaných srdečních buněk potkana

Autoři

KULA Roman BÉBAROVÁ Markéta

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Akutní i chronická konzumace alkoholu významně ovlivňuje elektrofyziologii srdce a může vést až k fibrilaci síní či letálním komorovým arytmiím. Cílem předložené práce bylo studovat vliv klinicky relevantní koncentrace acetaldehydu, primárního metabolitu etanolu, na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) u síňových srdečních buněk potkana. Práce prokázala významný vliv primárního metabolitu etanolu acetaldehydu na inward rectifier draslíkové proudy IK1 a IK(Ach) v klinicky relevantní koncentraci. Změny těchto proudů byly protichůdné – aktivace u IK(Ach), avšak inhibice u IK1. Přestože relativní změny byly významnější u IK(Ach), v absolutním měřítku lze předpokládat převažující vliv inhibovaného IK1. Inhibiční vliv acetaldehydu na IK1 by mohl přispívat k prodloužení intervalu QT na elektrokardiogramu pozorovanému u osob po konzumaci alkoholu v klinické praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info