Informace o publikaci

Domácí výroba, vzájemná pomoc a sdílení: má prostor netržních ekonomických vztahů svoji geografii?

Logo poskytovatele
Autoři

DANĚK Petr JEHLIČKA Petr

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V současné ekonomice, konceptualizované mainstreamovou ekonomií i ekonomickou geografií jako dominantně kapitalistická, existuje vedle kapitalistických vztahů také množství typů vztahů a aktivit, motivovaných jinak než snahou o maximalizaci zisku, zvýšení podílu na trhu nebo potřebou růst. Příspěvek vychází z geografické tradice „různorodých ekonomik“ (Gibson-Graham 1996) a kritiky „kapitalocentrismu“ v ekonomické geografii. Jeho cílem je odpovědět na otázku jaký je rozsah nekapitalistických vztahů v české společnosti, zda je rozsah těchto vztahů nějak geograficky diferencovaný, a zda vůbec lze „vědecky“ postihnout rozsah těchto převážně neformálních forem výroby, směny a sdílení. Specificky je věnována pozornost rozsahu nekapitalistických různorodých ekonomik, a motivacím pro zapojení v nich, na venkově a ve městě, v jednotlivých velikostních skupinách obcí a v jednotlivých krajích. Hlavním zdrojem dat jsou výsledky rozsáhlého reprezentativního sociologického průzkumu netržních ekonomických činností v České republice. Výsledky ukazují poměrně velký a současně z hlediska rozsahu geograficky málo diferencovaný prostor nekapitalistických ekonomických vztahů, ve kterém však lze nalézt některé významné diferenciace v oblasti motivace pro participaci v tomto alternativním prostoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info