Informace o publikaci

Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Jestřábník savojský v České republice
Autoři

BIDMANOVÁ Petra ROTREKLOVÁ Olga DANIHELKA Jiří CHRTEK Jindřich

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Asteraceae; Central Europe; chromosome numbers; phytogeography; taxonomy
Popis S využitím herbářových dokladů uložených v 28 veřejných herbářích jsme studovali rozšíření jestřábníku savojského (Hieracium sabaudum) v České republice. Jestřábník savojský, jeden z 58 domácích druhů rodu Hieracium s. str., patří do sekce H. sect. Foliosa. Ze střední a jihovýchodní Evropy bylo popsáno celkem 34 poddruhů. Naše omezené zkušenosti s kulturou rostlin z různých lokalit a stanovišť však ukazují, že se tato jména mohou alespoň zčásti vztahovat ke stanovištním modifikacím, a proto jsme rostliny určovali pouze na úrovni druhu. Metodou průtokové cytometrie jsme stanovili u 10 rostlin triploidní úroveň (2n ~ 3x), což potvrdilo i přímé zjištění somatického počtu 2n = 27 u jedné rostliny. Celkem jsme revidovali 2793 herbářových dokladů jestřábníku savojského z České republiky, z nich. 1668 (tj. asi 71 %) bylo původně určeno správně (včetně taxonomických synonym). Ze záměn bylo nejčastější určení jako H. racemosum (444 dokladů), H. laevigatum (123 dokladů) a H. umbellatum (86 dokladů). Opačné záměny byly méně časté: 60 dokladů původně určených jako H. sabaudum jsme revidovali jako H. racemosum a 52 dokladů jako H. umbellatum. Poměrně malé množství záměn umožnilo použít údaje z floristických a vegetační databází, a tak lze výslednou mapu považovat za dostatečně reprezentativní. Hieracium sabaudum se s výjimkou horských oblastí vyskytuje na většině území České republiky. Ve středních a nižších polohách chybí nebo je vzácné v územích se silně kyselými horninami a chudými půdami, jakož i v intenzivně zemědělsky využívaných odlesněných oblastech, např. jihozápadně od Brna. Snímky z České národní fytocenologické databáze dokládají výskyt jestřábníku savojského v mnoha různých typech vegetace, nejčastěji v dubohabřinách, teplomilných doubravách, borech a jejich lemech, křovinách, vřesovištní vegetaci a různých sekundárních biotopech, jako jsou lomy, okraje cest a silnic.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info