Informace o publikaci

Hledání šifry k textu, příčinám i důsledkům Protokolu č. 15 k Evropské úmluvě o lidských právech

Autoři

MALENOVSKÝ Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník: teoretický časopis pro otázky státu a práva
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Obor Právní vědy
Klíčová slova European Court of Human Rights; Protocol No. 15; United Kingdom; subsidiarity and margin of appreciation; Great Powers
Přiložené soubory
Popis Článkem 1 Protokolu č. 15 se doplňuje preambule EÚLP odstavcem, jenž odkazuje na princip subsidiarity a "prostor pro uvážení. Tento doplněk lze považovat za opatření,jímž se mají rozmělnit kvazifederativní prvky v provádění EÚLP? Úměrně tomu se mají částečně restituovat intergovernmentální pilíře, jež sice tvořily páteř této úmluvy v době jejího vzniku, ale později byly z velké části rozebrány judikaturou ESLP a Protokolem č. 11. Hlavním iniciátorem uvedené změny EÚLP je Spojené království. Není ovšem jisté, zda si britské představy osvojí i ESLP,jenž má při výkladu a aplikaci EÚLP poslední slovo. V negativním případě lze očekávat další růst tenzí v provádění Úmluvy. Čl. 1 Protokolu č. 15 je také možno považovat za další z indicií dokumentující komplikace při uskutečňování mezinárodní spolupráce se supranacionálními prvky, spojené s účastí velmocí. Prvky svrchované moci, které velmoci do supranacionální spolupráce s blízkými státy původně vložily, mají tendenci následně "repatriovat", neboť v nadnárodním prostředí nejsou schopny prosazovat dostatečné svůj velmocenský vliv a musí se se podřizovat vůli "cizích" orgánů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info