Informace o publikaci

Cesta k (experimentálnímu) výzkumu efektů osobnostní stránky politiky pod jednou konceptuální střechou - metodologická poznámka k výzkumu personalizace

Logo poskytovatele
Autoři

EIBL Otto

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Evropská volební studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://volebnistudia.cz/wp-content/uploads/EVS_2016_1-3.pdf
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Personalization; experimental research; political parties; candidates; elections
Popis Článek je věnovaný konceptu personalizace politiky. Autor se domnívá, že původní teoretický koncept personalizace je nedostačující. Hlavní problém podle něj spočívá v přílišném důrazu na vývoj na časové ose. Výzkumníci jsou tak nuceni porovnávat hodnoty v čase t a t+1. Ačkoliv je tento přístup správný, klade příliš velké nároky na data a výzkumníka, navíc výsledky takových výzkumů jsou předvídatelné. Čím větší je časový rozestup mezi jednotlivými měřeními, tím větší efekt lze očekávat. Navíc existuje celá řada výzkumů, které se věnují výzkumu osobnostní stránky politiky (a jejích efektů), za současného stavu ale není možné tyto práce chápat jako výzkum personalizace. To může vést ke konceptuálnímu zmatení. Autor tak diskutuje výhody, které by přinesla úprava původního teoretického konceptu a zároveň nastiňuje možnosti, které plynou z aplikace experimentálních metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info