Informace o publikaci

Vegetace Babí skály v údolí Třebůvky u Loštic

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁK Pavel

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova acidophilous oak forests, phytosociology, forest vegetation, Central Moravia, plant recording.
Přiložené soubory
Popis Vegetace údolí řeky Třebůvky mezi Městečkem Trnávka a Lošticemi na střední Moravě byla dosud známa jen velmi málo. Předkládaná práce si klade za cíl přiblížit vegetaci lokality Babí skála u Jeřmaně ve střední části údolí. Jde o strmý svah s vystupujícími skalními výchozy tvořenými kyselými prvohorními břidlicemi porostlý poměrně zachovalými listnatými lesy. Dominantními typy lesní vegetace jsou acidofilní doubravy, mezofilní (asociace Luzulo-Quercetum), mírně teplomilné (Viscario-Quercetum) i teplomilné (Sorbo torminalis-Quercetum). Na bázi svahu se na suťových akumulacích vyvíjejí květnaté suťové lesy (Aceri-Tilietum). Primární křovinná vegetace se objevuje jen sporadicky na vrcholech některých skalních výchozů a tvoří ji hlavně porosty Cotoneaster integerrimus (Junipero-Cotoneasteretum integerrimi). Z nelesní vegetace je na lokalitě poměrně dobře vyvinuta acidofilní skalní vegetace skalních terásek ze svazu Asplenion septentrionalis. V květeně lokality je významné zastoupení reliktních světlomilných druhů (Arabidopsis arenosa, Carex rhizina a Cotoneaster integerrimus) a teplomilných prvků (např. Polygonatum odoratum a Vincetoxicum hirundinaria).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info