Informace o publikaci

Československo-jugoslávské vztahy v meziválečném Brně

Autoři

KOLÁŘOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kultúrne dejiny
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Brno; Czechoslovak-Yugoslavian connections; Czechoslovak-South Slavic League; 1918-1939
Popis Překládaný příspěvek se věnuje problematice československo-jugoslávských styků v meziválečném Brně. Na předválečné tradice těchto styků navázal v následujícím období například jihoslovanskými studenty založený Akademický spolek „Jugoslavija“, avšak největší přínos pro rozvoj vzájemných styků měl odbor celostátního spolku Československo-jihoslovanské ligy, ve kterém mj. působila řada významných osobností, jako byl například Vincenc Hlavinka či Vladimír Filkuka. Liga v Brně se kladla důraz na pomoc jihoslovanským, resp. jugoslávským studentům, věnovala se otázce postavení jihoslovanské menšiny v Itálii či Chorvatů na jižní Moravě. Velice významné byly kontakty na poli kulturním, především v divadelnictví, avšak oblastí spolupráce byla celá řada: hospodářství, turismus, překladatelská činnost, pořádání přednášek, výuka srbochorvatského jazyka a jiné. Cílem příspěvku je přiblížit právě aktivity výše zmíněného spolku a poukázat nejen na jeho význačnou roli ve spolkovém životě Brňanů v době mezi světovými válkami, ale také na jeho přední postavení v rámci celostátního spolku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info