Informace o publikaci

Evolution of genome size and genomic GC content in carnivorous holokinetics (Droseraceae)

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Evoluce velikosti genomu a genomického obsahu GC u masožravých holokinetických rostlin (Droseraceae)
Autoři

VELEBA Adam ŠMARDA Petr ZEDEK František HOROVÁ Lucie ŠMERDA Jakub BUREŠ Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://academic.oup.com/aob/article/119/3/409/2740719
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcw229
Obor Botanika
Klíčová slova DNA content; Droseraceae; carnivorous plants; flow cytometry; genome size evolution; GC content;DNA base composition; holocentric chromosomes; holokinetic chromosomes
Popis Pozadí a cíle: Výzkum masožravé rostlinné čeledi Lentibulariaceae v posledních letech vedl k objevení nejmenších rostlinných genomů a neobvyklého patternu v evoluci genomického obsahu GC bazí. Nicméně, nedostatek genomických dat v jiných masožravých liniích stále brání zobecnění pozorovaných patternů. V předložené studii jsme proto cílili na zaplnění takové mezery mapováním evoluce genomu v druhé největší masožravé čeledi rostlin - Droseraceae - kde tento vývoj může být ovlivněn také chromozomálním holokinetismem v rodu Drosera. Metody: Velikost genomu a genomický obsah GC 71 druhů Droseraceae byly měřeny průtokovou cytometrií. Byla vytvořena datovaná fylogeneze a vývoj genomických parametrů a jejich vztah k druhovým klimatickým parametrům byl testován pomocí statistik založených na fylogenezi. Klíčové výsledky: Velikost 2C genomu Droseraceae se pohybovala mezi 488 a 10 927 Mbp a obsah GC byl v rozmezí 37,1 až 44,7%. Velikost genomu a genomický obsah GC u masožravých a holocentrických druhů se nelišily od obsahu jejich ne-masožravých a monocentrických příbuzných. Vyšší GC genomový obsah pozitivně koreluje s velikostí genomu a na geografické škále koinciduje s vyššími ročními teplotními amplitudami. Velikost genomu a počet chromozomů byly v australské linii rodu Drosera nepřímo úměrné. Závěry: Naše výsledky ukazují, že ani masožravost (= adaptace na nedostatek živin), ani holokinetismus nemají významný vliv na velikost a složení genomů v čeledi Droseraceae. Nicméně, zdá se, že holokinetický tah ovlivňuje evoluci karyotypu v jedné z hlavních linií rodu Drosera. Náš průzkum potvrdil, že vývoj obsahu GC je úzce spojen s vývojem velikosti genomu a také s podmínkami prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info