Informace o publikaci

Tradice českých (a slovenských) bádání o dějinách ruské literatury po roce 1945 (syntézy a lexikony)

Autoři

ŠAUR Josef

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek si klade za cíl historiografické zhodnocení syntéz a lexikonů věnovaných ruské literatuře, resp. dějinám ruské literatury, které vyprodukovala česká/československá rusistika po roce 1945. Krátká existence tzv. třetí republiky přinesla zajímavou publikaci z pera Josefa Jiráska a podnětné texty Bohumila Mathesia. V následném období se domácí tradice nahlížení ruské literatury musela přizpůsobovat vlivu sovětské vědy. Literárněhistorických prací a zejména pak vysokoškolských skript vznikla do roku 1989 celá řada, avšak jen ojediněle tyto práce reflektovaly vývoj ruské literatury jako celku. Povětšinou se soustředily na sovětské období. Celkové literární dějiny částečně nahrazovaly překlady sovětských syntéz. Po roce 1989 pak na nějakou dobu nebyly podmínky příznivé pro vytvoření rozsáhlejší syntézy dějin ruské literatury, vznikla však kvalitní zpracování dílčích dějinných období a zásadní slovník zahrnující všechny tři východoslovanské literatury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info