Informace o publikaci

Representing Rituals. Circuitio in the Documents of the Late 13th Century

Název česky Reprezentace rituálu. Circuitio v písemnostech pozdního 13. století
Autoři

FIEDLEROVÁ Naďa RAZIM Jakub

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace