Informace o publikaci

Být sama sebou: případová studie subjektivních teorií učitelky v kontextu profesního rozvoje

Autoři

KOUBEK Petr

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Případová studie subjektivních teorií učitelky druhého stupně ZŠ týkající se vzdělávacích cílů a obsahu občanské výchovy a dějepisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-1-95
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova teachers’ subjective theories; teachers’ professional development; expert teacher; emic perspective; case study
Přiložené soubory
Popis Případová studie představuje subjektivní teorie řídící jednání učitelky humanitních předmětů ve škole s obtížnými podmínkami. Navazuje na předchozí publikace autora, které šíře vymezily výzkumný koncept, cíle a metodologii. Studie představuje základní analytické přístupy ke zpracování dat sebraných v přirozeném prostředí realizace výuky: (a) rekonstruování subjektivních teorií učitelky, (b) ověření jejich adekvátnosti porovnáním s reálnou výukou, (c) sémantické porovnání subjektivních teorií řídících jednání učitelky s informacemi o jejím profesním rozvoji, (d) analýza a diskuse kongruence zjištění v kontextu pedagogické vědy; a otevírá tak možnosti pro další analýzy a syntetické zpracování sebraných dat, které svým rozsahem již překračují rámec a možnosti této studie. Případová studie naznačuje, že sledovaná učitelka sdílí některé charakteristiky s učiteli experty (Píšová et al., 2013). Ukázala se též vysoká míra konzistence jejího myšlení a jednání, stejně jako vysoká míra zvažování a uvažování o vlastním jednání v širším kontextu jejího profesního rozvoje (Hargreaves & Fullan, 2012). V závěru studie jsou shrnuty poznatky a formulována doporučení pro další výzkum subjektivních teorií učitelky v kontextu jejího profesního rozvoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info