Informace o publikaci

Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies

Logo poskytovatele
Název česky Porozumění mezinárodním lidskoprávním závazkům: Studie dvou nových evropských demokracií
Autoři

SMEKAL Hubert ŠIPULOVÁ Katarína POSPÍŠIL Ivo JANOVSKÝ Jozef KILIAN Petr

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Otázka, proč státy přistupují k mezinárodním smlouvám o lidských právech, zůstává předmětem diskuze v politické i právní vědě. Ve snaze nalézt odpověď na tento výzkumný problém bylo předloženo mnoho různých hypotéz, z nichž některé vycházejí z obsahu uzavíraných smluv (z povahy chráněného práva nebo ze síly kontrolního mechanismu), zatímco jiné se zaměřují na vnější faktory (přistoupení ke smlouvě je vysvětlováno tlakem mezinárodního společenství či domácí politické scény). Empirické důkazy k podpoře těchto teorií jsou však mnohdy ne zcela přesvědčivé, a důvody, proč státy podepisují a ratifikují mezinárodní úmluvy o lidských právech, tak zůstávají nejasné. Naším cílem je přispět do této vědecké diskuze novým detailním zkoumáním praxe přistupování k mezinárodním lidskoprávním úmluvám na případu dvou postkomunistických států – České republiky a Slovenska –, jakož i jejich společných předchůdců: nedemokratického Československa a transformací procházející Československé federativní republiky. Ačkoli si Česká republika a Slovensko prošly velmi podobným mezinárodním vývojem, utvářeným takřka totožnými stimuly i překážkami, vývoj vnitrostátní se po rozpadu federace v obou zemích značně lišil, což pro zkoumání slibuje plodnou „laboratoř“.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info