Informace o publikaci

Analýza stop na lidské temenní kosti z lokality Nízké Lešnice

Autoři

JURKOVIČOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na již dříve popsaném fragmentu lidské parietální kosti z mezolitické lokality Nízká Lešnice v Severních Čechách byly pozorovány čtyři relativně hluboké rýhy, nově podrobené detailní mikroskopické analýze. Cílem bylo určit, zda tyto stopy vznikly jako vedlejší produkt záměrné lidské činnosti použitím kamenného nástroje, nebo vznikly při zdupání (trampling) během pohybu lidí či zvířat v prostoru sídliště. První dvě rýhy se od třetí a čtvrté v jednotlivých charakteristikách lišily. Na základě vykonaných pozorování jsme usoudili, že zatímco první a druhá rýha vznikly bezpochyby záměrnou činností člověka, u druhých dvou je původ sporný. Přesto se však vzhledem k častému výskytu podobných nálezů v archeologickém kontextu mezolitické Evropy přikláníme spíše k názoru o vzniku všech těchto stop záměrnou lidskou manipulací s mrtvým tělem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info