Informace o publikaci

Vliv hormonálního vyladění v době pelichání na míru exprese ornamentů vlaštovky obecné (Hirundo rustica).

Autoři

KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie BÍLKOVÁ Zuzana TOMÁŠEK Oldřich ŠIMEK Zdeněk ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Míra exprese ornamentů je důležitou součástí pohlavního výběru, na základě které je hodnocena kvalita potenciálního partnera. Předpokládá se, že exprese těchto znaků je řízena hormonálně. U ptáků jsou ornamenty často dány opeřením a vyvíjí se mimo hnízdní období v době pelichání. Není však zřejmé, nakolik je míra exprese ornamentů dána hormonálním vyladěním v době růstu ornamentů. U vlaštovky obecné (Hirundo rustica) jsou známy dva péřové ornamenty uplatňující se v pohlavním výběru, a to délka vnějších ocasních per a zbarvení ventrální části těla. Starší výsledky u tohoto druhu naznačují pozitivní vztah mezi expresí ornamentů a testosteronem (TEST) v krevní plasmě v době hnízdění, konkrétně vyšší koncentrace TEST u tmavších samců severoamerického poddruhu erythrogaster a u samců s delšími ocasními pery evropského podruhu rustica. Vztah mezi mírou exprese ornamentů a hormonálním vyladěním v době růstu ornamentů u vlaštovky obecné však zcela chybí. Také role kortikosteronu (CORT), jehož ukládání v peří může souviset s aktuálním stresem jedinců v době pelichání, je nejasná. Zde analyzujeme vztah mezi mírou exprese ornamentů evropského poddruhu vlaštovky obecné a koncentrací TEST a CORT v době růstu nových ornamentů. Pro vlastní analýzu jsme zvolili použití metody analýzy hormonů z peří, jejíž výsledky prezentují dlouhodobé hormonální vyladění v době růstu nového pera v období pelichání. Pro analýzu jsme vyvinuli nový způsob extrakce TEST a optimalizovali stanovení obou hormonů z peří pomocí metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Výsledky naznačují, že samci s vyššími koncentracemi TEST mají tmavší zbarvení hrdla a samci s vyššími koncentracemi CORT mají kratší ocasní pera. Vztah mezi mírou exprese ornamentů a hormonálním vyladěním samic nebyl doložen. Prokázali jsme vyšší hodnoty obou hormonů u samců ve srovnání se samicemi a změny v koncentracích TEST samců v závislosti na věku. Práce byla podpořena projekty LH14045 a GA15-11782S.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info