Informace o publikaci

Role teorie v sociologickém studiu sekularizace české společnosti

Autoři

VIDO Roman

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Oslabování společenského významu náboženství, obvykle označované pojmem sekularizace, patří k jedněm z klíčových témat novodobé české sociologie náboženství. V uplynulých letech jsme mohli narazit na řadu časopiseckých i knižních publikací, které se nízkou míru (tradiční/institucionalizované) religiozity v současné české společnosti snažily popsat, analyzovat a vysvětlit. V rámci této své snahy se nechávaly inspirovat některými důležitými teoriemi a teoretickými koncepty západní sociologie náboženství. Tento příspěvek si klade za cíl nabídnout reflexi způsobů, jakými byla sociologická teorie při analýzách současné české religiozity (ne)využívána. Opírat se přitom bude primárně o typologii významů pojmu teorie, kterou předložil Gabriel Abend (2008). Předmětem dané reflexe budou tři vybrané monografie, které se sledované problematice v nedávné době věnovaly (jedná se o práce Davida Václavíka, Zdeňka R. Nešpora a Dany Hamplové). Vedlejší ambicí příspěvku je krátké posouzení oprávněnosti kritik, které poukazují na nedostatečné, neadekvátní či matoucí zapojování teorie v současných sociologických výzkumech (nejen) náboženství. Na pozadí dílčí problematiky studia náboženství a sekularizace v českém prostředí tak bude tematizována širší a zásadnější otázka po statusu a roli teorie v současné sociologii a s ní související problém společenské prestiže sociologie jako vědecké disciplíny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info