Informace o publikaci

Hudební vizualizace režiséra Vladimíra Síse

Autoři

MUSIL Ondřej

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl zaměřen na specifickou oblast tvorby významného českého režiséra Vladimíra Síse, kterou představují hudební vizualizace. Jedná se zpravidla o filmové dokumenty vytvořené na základě skladeb významných českých i zahraničních skladatelů. V úvodu referátu byl stručně nastíněn život režiséra Vladimíra Síse. Poté následoval informativní přehled hudebních filmů s přihlédnutím k žánrovému zaměření směřujícímu právě k hudebním vizualizacím a dokumentům. Následně byl prezentován Sísův snímek Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll. op. 95 „Z Nového světa“, kterému předcházel krátký popis původního záměru režiséra, a sice popularizace klasické hudby. Cílem příspěvku bylo především poskytnutí prostoru k diskuzi nad dílem tohoto autora a nad didaktickými aspekty hudebních vizualizací a filmu obecně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info