Informace o publikaci

Phonetische Fehler - Bewertung mündlicher Leistungen

Název česky Fonetické chyby - hodnocení mluveného projevu
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ve výuce cizích jazyků je nácvik korektní výslovnosti vždy spojen s odstraňováním různých výslovnostních chyb. Cílem učení se cizímu jazyku je komunikace, přičemž špatná výslovnost komunikaci často negativně ovlivňuje. Každý žák má ovšem své vlastní a pro něj typické výslovnostní chyby. Úkolem učitele není jen ústní projev žáků správně ohodnotit, ale má jim na základě své odborné metodické průpravy optimálním způsobem pomoci tyto chyby odstraňovat. Příspěvek přináší také možnou typologii výslovnostních chyb.