Informace o publikaci

Mikroskopická analýza zubního kamene z velkomoravského pohřebiště Devín – Za kostolom

Autoři

FIALOVÁ Dana BEŇUŠ Radoslav SKOUPÝ Radim DROZDOVÁ Eva

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Devín Veroniky Plachej Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Devín; dental calculus; Great Moravian Empire; bacteria; diet; scanning electron microscopy (SEM); energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX)
Popis Pro analýzy skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) bylo z velkomoravské lokality Devín – Za kostolom celkově odebráno třináct vzorků od dvanácti jedinců. Tři z těchto vzorků byly navíc podrobeny energiově disperzní rentgenové spektroskopii (EDX). Ve vzorcích byly pozorovány všechny morfologické typy bakterií, jako tyčinky, koky a vláknité bakterie v 38 %. Bakterie tvaru koků byly pozorovány v 84,5 %, tyčinky v 77 % a vláknité bakterie v 38,5 %. Výsledky potvrzují vysokou bakteriální diverzitu, která je pro středověké zemědělské populace typická. Rostlinná vlákna byla též pozorována v 38,5 % vzorků a jsou tedy přímým důkazem rostlinné složky ve stravě. Spektra prvkového složení tří vzorků potvrdila přítomnost prvků pocházejících z krystalů (tvořících hlavní hmotu kamene). Jedná se o prvky jako vápník, fosfor, oxidy uhlíku a hořčík. Kromě těchto běžně se vyskytujících prvků, se navíc potvrdila přítomnost sodíku, hliníku, křemíku a síry v hrobě 109 a hliníku, síry a mědi v hrobě 53. Tyto výsledky ukazují na unikátnost složení zubního kamene každého jedince a může být vysvětlena rozdílností ve zvyklostech těchto lidí nebo v rozdílném způsobu jejich života.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info