Informace o publikaci

Structuralism in the philosophy of mathematics

Autoři

MENŠÍK Josef

Rok publikování 2016
Druh Účelové publikace
Citace
Popis Bakalářská práce se zabývá přístupem strukturalismu ve filosofii matematiky, jeho vnitřní diferenciací a podstatou a relevantností jeho kritik. Zvláštní pozornost je věnována stále otevřenému problému vztahu teorie kategorií a matematického strukturalismu. Ukázalo se, že existuje obecná shoda ve filosofii matematiky pokud jde o to, že matematické myšlení je strukturalistické. Opozice v podstatě neexistuje, ojedinělé kritické hlasy pouze doplňují základní příspěvky matematických strukturalistů připomínkou, že matematika je lidskou aktivitou a lidé jsou schopni aplikovat strukturalistické vhledy v měnících se kontextech. Existuje pět základních přístupů matematického strukturalismu na nejobecnější úrovni: implicitní strukturalismus, formalistický strukturalismus, modelový strukturalismus, strukturalismus univerzálií a modální strukturalismus. Kategoriální strukturalismus, který lze vnímat jako speciální případ každého z předchozích, poskytuje strukturalismu cenný nástroj striktně strukturálních externích deskripcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info