Informace o publikaci

Analýza onymického materiálu česko-polského pohraničí s ohledem k dendronymii

Autoři

DUFKOVÁ Kristýna

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Související projekty: