Informace o publikaci

Lékařská francouzština na LF MU

Autoři

VÁCLAVÍK Ladislav

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Popis projektu FRMU, v rámci něhož vznikl kurz lékařské francouzština na LF MU. Příspěvek popisuje praktické i teoretické aspekty přípravy, průběh pilotního semestru a závěrečnou fázi adaptace původních materiálů na základě zpětné analýzy potřeb a hodnoticího dotazníku.