Informace o publikaci

Stanovení obsahu vybraných perzistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá a cementárny Radotín, Českomoravský cement, a.s. - dlouhodobý, kontinuální monitoring 2007 – 2015

Autoři

ČUPR Pavel PROKEŠ Roman PŘIBYLOVÁ Petra AUDY Ondřej HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Hlavním cílem práce bylo provedení hodnocení časového vývoje koncentrací vybraných POPs v ovzduší v okolí závodu cementárny Mokrá a cementárny Radotín, Českomoravský cement, a.s. Tento dlouhodobý kontinuální monitoring 2007 – 2015 byl proveden pomocí pasivních vzorkovačů na bázi polyuretanové pěny PUF. Zpráva není veřejně dostupná, ale neobsahuje utajované informace a data jsou dostupná prostřednictvím databáze Genasis (www.genasis.cz). Dokument je výsledkem smluvního vztahu mezi centrem RECETOX a společností Českomoravský cement, a.s. na základě smluv č. 3103/0026/16 a obj. SML15052812310.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info