Informace o publikaci

Czech Republic

Název česky Česká republika
Autoři

NAVRÁTIL Jiří PEJCAL Jakub

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Přestože nemají organizace občanské společnosti v české ekonomice významnou úlohu, některé z nich hrají podstatnou roli v oblasti společenské a politické. Zhruba 125 000 organizací občanské společnosti je aktivních v rozličných tematických oblastech a vykonává různé společenské funkce. Jedním z charakteristických rysů české občanské společnosti je vztah ke státu. Na jedné straně stát představuje nejdůležitější zdroj finančních prostředků pro financování organizací občanské společnosti prostřednictvím grantových schémat a smluv na poskytování služeb. Na straně druhé vyjadřuje většina organizací české občanské společnosti liberální postoj vůči státním orgánům a vnímá je jako podezřelé a potenciálně nebezpečné. To naznačuje, že převládající způsob vztahu mezi občanskou společností a státem je blíže vztahu neoliberálnímu, kde je sociální stát kritizován jako autoritářský, neúčinný a byrokratický, a kde může docházet k přesunu poskytování služeb ze státu na nestátní subjekty. Nicméně Česká republika vykazuje také některé korporativistické rysy zaměřené na prevenci sociálních a politických konfliktů mezi (občanskou) společností a státem. V souvislosti s nedávným uvedením "nového" Občanského zákoníku (2014) došlo k aktualizování právních forem neziskových organizací a k zahájení intenzivní diskuse o tom, jak definovat koncept "veřejné prospěšnosti", která má přivést více uznání a zdrojů pro organizace občanské společnosti. Zároveň se organizace občanské společnosti zapojily do nedávné veřejné diskuse o migraci a staly se terčem kritiky některých částí veřejnosti za to, že za veřejné prostředky obhajují pouze úzký (promenšinový) politický postoj. Obecně lze předpokládat, že role nových městských občanských iniciativ bude nadále růst a doplňovat profesionalizované organizace občanské společnosti, lze tedy předpokládat, že budeme svědky nového cyklu jejich profesionalizace, a že v české občanské společnosti převládnou konsenzuální a nekontroverzní postoje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info