Informace o publikaci

Školní identita studentů středních odborných škol a vysokoškolských studentů

Autoři

KVITKOVIČOVÁ Lucia MÁCHOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1701/lifele2017070132.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.11118/lifele2017070132
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova commitment to study; exploration of the study; university students; secondary technical schools students; career relevance of the study; preference of the study
Popis Studie popisuje utváření školní identity u mladých lidí a zaměřuje se na její dva hlavní procesy – na exploraci studia a závazek ke studiu. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje u těchto procesů typ školy a subjektivní vnímání studia. Dotazník školní identity vyplnilo 194 vysokoškoláků a 116 studentů středních odborných škol s řemeslným zaměřením ve věku od 18 do 21 let. Odpovídali na otázky týkající se jejich postoje ke studiu. Analýza kovariance ukázala, že studenti vysokých škol se vyznačují ve srovnání se studenty středních odborných škol s řemeslným zaměřením větší mírou explorace studia. Subjektivně vnímaná kariérní relevantnost studia a preference studia významně ovlivnily stupeň závazku ke studiu. Největších hodnot závazku ke studiu přitom dosahovali ti studenti, kteří vnímali své studium jako přímou součást přípravy na svou budoucí kariéru, a studenti, kteří studovali to, co vždy chtěli. Výsledky jsou diskutovány vzhledem k teoretickému ukotvení práce i k možným praktickým dopadům studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info