Informace o publikaci

(Ne)flexibilita právní regulace aneb nejen otec, ale také matka může být nejistá

Autoři

VALC Jakub

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Tento příspěvek se v teoretické rovině zabývá problematikou náhradního mateřství, kterou můžeme považovat za názornou ukázku toho, že právo, resp. zákonodárce, není schopen dostatečně reflektovat realitu společenského a vědního vývoje. Akt početí dítěte totiž již není zcela přirozenou záležitostí, neboť nám biomedicína umožňuje využití postupů asistované reprodukce, díky kterým vstupují do reprodukčního procesu další osoby, resp. potenciální rodiče dítěte. Tím dochází zcela automaticky k narušení dosavadní právní koncepce a doktríny v oblasti určování rodičovství, která na základě tradičního přístupu preferuje toliko porod dítěte. Cílem tohoto příspěvku tedy bude poukázat na skutečnost, že je třeba, aby právo nejen dostatečně reflektovalo, ale také regulovalo otázky biomedicínského vývoje. Ve vztahu k náhradnímu mateřství by tak mělo primárně chránit zájem dítěte, který dle našeho názoru spočívá nejen v respektování jeho genetického původu, ale také ve stabilitě výkonu rodičovských práv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info