Informace o publikaci

Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi

Autoři

ŠAMÁNEK Jiří NEHUDKOVÁ Eva POLÁK Petr URBÁNIKOVÁ Marína OBROVSKÁ Lucie

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je to i na úrovni evropského práva. Mnohdy těžko předvídatelný vývoj pak vyvolává kontroverze. Ambicí autorského kolektivu nebylo přinést komplexní dílo, které popisně představí všechny aspekty diskriminace. Autoři a autorky publikace chtějí především poukázat na nejčastější a nejtypičtější problémy, se kterými se při svém působení v Kanceláři veřejného ochránce práv setkávali a setkávají a na které tak může narazit i čtenář či čtenářka publikace. Záměrem autorů a autorek je podělit se o své praktické zkušenosti, nastínit možná řešení aplikačních problémů a zároveň poukázat na aktuální vývoj zejména v evropském kontextu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info