Informace o publikaci

Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers

Logo poskytovatele
Název česky Důvěra v učitelském sboru a vzájemné učení mezi učiteli
Autoři

BRÜCKNEROVÁ Karla NOVOTNÝ Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2017-2-5
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova trust; learning among teachers; informal learning; professional development; head teacher
Popis Cílem studie je poukázat na to, jak se důvěra v rámci učitelského sboru promítá do vzájemného učení mezi učiteli. Na základě kvalitativního výzkumu ve dvou školách, které reprezentují vysokou a nízkou míru důvěry v rámci učitelského sboru, ukazujeme, že důvěra je mnohovrstvý fenomén, s nímž v rámci analýz není vždy vhodné pracovat jako s celkem. Proto oddělujeme vzájemnou důvěru mezi učiteli, důvěru mezi učiteli a ředitelem, důvěru ředitele k učitelům a důvěru mezi jednotlivými učiteli v rámci učebních vztahů. Tyto úrovně důvěry a jejich dílčí složky (důvěra v kompetenci, vztah a spolehlivost) vztahujeme k charakteristikám vzájemného učení mezi učiteli na vybraných školách. Na základě našich dat uzavíráme, že důvěra mezi ředitelem a učiteli má významný vliv na to, zda učitelé akceptují ředitelův přístup k profesnímu rozvoji a budou jednat v souladu s ním. Celková důvěra mezi učiteli má vliv na to, do jaké míry si učitelé vzájemné učení uvědomují, ale nemá vliv na to, jaké obsahy jsou skrze učení předávány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info