Informace o publikaci

Územní studie krajiny – analýza přírodních hodnot modelového území.

Autoři

FABEROVÁ Tamara

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek představuje analýzu přírodních hodnot území Znojemska. Na základě dostupných dat a terénních průzkumů byly zkoumány dlouhodobé problémy a trendy, které snižují ekologickou stabilitu krajiny a ohrožují její biodiverzitu. Jedná se především o změnu výměry ekologicky stabilních ploch, výměru zvláště chráněných území a negativními vlivy vně jejich území, výměru přírodně hodnotných území (biotopů) a ohrožení migračních koridorů a migračních území zástavbou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info