Informace o publikaci

PŘEHLED HISTORIE VÝZKUMŮ PERMOKARBONSKÝCH SEDIMENTŮ JIŽNÍ ČÁSTI BOSKOVICKÉ BRÁZDY (ČÁST 2. GEOLOGIE A PETROGRAFIE)

Autoři

HOUZAR Stanislav HRŠELOVÁ Pavla GILÍKOVÁ Helena BURIÁNEK David NEHYBA Slavomír

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova overview of the history of research;conglomerate;sandstone;Boskovice Graben;Permian;Carboniferous;Czech Republic
Popis Přehled přináší dlouhou historii geologických a petrografických výzkumů jižní části boskovické brázdy a upozorňuje na některé nedořešené problémy. Sedimentace v pánvi měla fluviální až lakustrinní charakter. Započala usazením svrchně karbonských brekcií a balinských slepenců a pískovců. Směrem do nadloží byla vystřídána cyklickým střídáním šedých a červenohnědých pískovců střídajících se s aleuropelity, s několika uhelnými slojemi. Ty jsou doprovázeny uhelnými jílovci a pelokarbonáty. Tato sekvence náleží rosicko-oslavanskému souvrství. V nadloží se nacházejí hnědočervené spodnopermské pískovce a aleuropelity padochovského souvrství s několika horizonty bituminózních břidlic bohatých na fosílie. V nadloží pokračuje komplex arkóz a pískovců, střídajících se s břidlicemi a pískovci. Podél východního okraje brázdy jsou vyvinuty hrubozrnné rokytenské slepence, produkty epizodických vodních toků. Vznikaly v reakci na výzdvih západního okraje dyjsko-ivančického (brněnského) plutonu. Práce zahrnuje také charakteristiku slepenců, pískovců, aleuropelitů a částečně bituminózních sedimentů, uhlí, pelokarbonátů a subvulkanických hornin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info