Informace o publikaci

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky

Autoři

KOSAŘ David PAPOUŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kniha se zabývá vývojem kárné odpovědnosti českého soudce, a to z historického, institucionálního i empirického hlediska. Hlavní část knihy porovnává výsledky kárných řízení se soudci zahájených před Pospíšilovou reformou v letech 2003–2008 s výsledky kárných řízení se soudci zahájených po Pospíšilově reformě v letech 2009–2014, aby zjistila, zda skutečně došlo ke zpřísnění kárného postihu českých soudců. Hlavním závěrem této empirické studie je, že v rozporu s očekáváním tvůrců Pospíšilovy reformy ke zpřísnění kárného postihu českých soudců ve střednědobém horizontu v drtivé většině ukazatelů nedošlo. Přínos předkládané knihy spočívá v tom, že jsou v ní poprvé empiricky prozkoumány dosavadní teorie a hypotézy týkající se kárné odpovědnosti českých soudců a vyvráceny některé mýty o „sankční novele“ kárného soudnictví, připravené v roce 2008 tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Tato kniha rovněž potvrzuje prominentní roli soudních funkcionářů v českém soudnictví a slabší postavení ministerstva spravedlnosti, poukazuje na komplexnost faktorů ovlivňujících výsledky reformy kárného soudnictví a identifi kuje problematické aspekty kárného řízení s českými soudci. Dále tato kniha upozorňuje na dosud nedostatečně prozkoumaný fenomén – vzrůstající roli Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu při formování kontur kárné odpovědnosti českého soudce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info