Informace o publikaci

Názory a postoje vzorku žáků základní školy k omamným a psychotropním látkám a k preventivním aktivitám

Autoři

KACHLÍK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova questionnaire; habit-forming substance; opinion; attitude; prevention; school; research; health; pupil
Popis Byl realizován průzkum ve vzorku žáků 9. ročníku 3 záměrně vybraných brněnských škol. Kvantitativní výzkumné šetření bylo zaměřené na postoje a názory k návykovým látkám a prevenci závislostí. Bylo využito anonymního dotazníku o 25 položkách. Z výsledků vyplynulo, že téměř pětinu vzorku tvořili kuřáci tabáku, pětinu konzumenti konopných drog. Téměř 40 % souboru pilo alkoholické nápoje. Nejčastěji vedl k užívání drog únik od problémů a potřeba identifikace s partou. Většina žáků důvěřuje rodičům a může se jim svěřit se svými problémy, což však neplatí o školním prostředí. Preventivní aktivity ve školách sice probíhají, ale jsou většinou formální, sporadické, pro žáky málo atraktivní, nedostatečně je motivují ke zdravému životnímu stylu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info