Informace o publikaci

Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč

Autoři

KOMENDA Martin GREGOR Jakub

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Informační brožura k edukačnímu semináři. Cílem dvoudenního semináře je poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z různých datových zdrojů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení konkrétních úkolů. Jednotlivé tematické bloky jsou koncipovány tak, aby přinesly nejen teoretické pozadí pro celkovou orientaci v problematice dolování znalostí, ale také demonstrovaly různé přístupy použité v reálných projektech. V neposlední řadě je pozornost soustředěna na týmovou spolupráci, která vždy vyžaduje správné nastavení komunikačních kanálů při předávání informací mezi jednotlivými odděleními, odborným garantem a zadavatelem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info