Informace o publikaci

Tigray virus - nově popsaný hantavirus u etiopského hlodavce Stenocephalemys albipes

Autoři

TĚŠÍKOVÁ Jana MEHERETU Yonas ČÍŽKOVÁ Dagmar BRYJOVÁ Anna BRYJA Josef GOÜY DE BELLOCQ Joëlle

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Hantaviry jsou obalené jednořetězcové RNA viry patřící do čeledi Bunyaviridae. Jejich přirození hostitelé jsou hlodavci, letouni a hmyzožravci. Někteří zástupci jsou významnými patogeny člověka a způsobují řadu závažných zdravotních problémů. V průběhu předešlé studie jsme ve tkáních etiopského endemického hlodavce Stenocephalemys albipes detekovali vůbec první východoafrický hantavirus, virus Tigray (TIGV) (Meheretu et al. 2012). Metodou sekvenování nové generace (NGS, next-generation sequencing) jsme získali kompletní genom tohoto viru, který vykazuje typickou organizaci segmentovaného genomu hantavirů. Fylogenetická analýza kódujících částí genomu potvrdila umístění TIGV do skupiny III (sensu Guo et al. 2013), avšak s rozdílnou pozicí pro jednotlivé segmenty. Naším následujícím cílem bylo popsat fylogeografickou strukturu TIGV v Etiopii. Předběžné výsledky, založené na částečné sekvenci L segmentu, ukazují korelaci mezi prostorovou strukturou TIGV a fylogeografií jeho hostitele. Dalším krokem bude potvrzení tohoto závěru také pro ostatní virové segmenty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info