Informace o publikaci

Keramika v životě prvních zemědělců – případová studie Těšetice-Kyjovice

Logo poskytovatele
Autoři

VOSTROVSKÁ Ivana PETŘÍK Jan VŠIANSKÝ Dalibor

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je popsat celý “životní cyklus” keramických nádob ze sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. Zabýváme se výběrem keramické suroviny a její přípravou (příměsi), formováním a povrchovou úpravou způsobem výpalu keramických nádob. Dále zkoumáme souvislost technologických vlastností a jejich možného využití (vaření, skladování). Nakonec nás zajímá měřítko a způsob lokální produkce keramiky a zastoupení jedinců nelokální produkce. Nejdříve jsme provedli makroskopický popis keramiky a vybrali vhodné vzorky na základě různých chronologických kontextů a stavebních komplexů. Využili jsme keramickou mikropetrografii pro určení keramických tříd, technologickou a provenienční analýzu. Pro analýzu doplňků výzdoby byly použity instrumentální analytické metody (hmotnostní spektrometrie, transmisní elektronová mikroskopie). Technologické vlastnosti byly vyhodnoceny také pomocí porozity, permeability a thermal schock analýzy. Analytická data jsme zpětně porovnali s keramickými třídami a makroskopickým popisem. Byla zjištěna významná variabilita mezi keramickými třídami. Různé keramické třídy souvisí s různými technologickými charakteristikami a pravděpodobně také s různým využitím nádob. Byly zjištěny doklady reparací nádob a původních doplňků vhloubené výzdoby (aplikace barviva a dehtu), která dodávala nádobám zcela jiný vzhled, než v jakém se dochovaly. Překvapivé zastoupení nádob nelokální produkce vypovídá o ekonomických a sociálních vztazích na počátku neolitu v daném regionu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info