Informace o publikaci

Electrophoretically mediated microanalysis for simultaneous on-capillary derivatization of standard amino acids followed by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection

Logo poskytovatele
Název česky Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza pro současnou derivatizaci standardních aminokyslin v kapiláře následovaná micelární elektrokinetickou kapilární chromatografií s laserem-indukovanou fluorescenční detekcí
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Chromatography A
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2017.03.080
Obor Biochemie
Klíčová slova Capillary electrophoresis; Electrophoretically mediated microanalysis; Amino acids; On-capillary derivatization; Human embryo metabolomics; Transverse diffusion of laminar flow profiles
Popis Aminokyseliny jsou pro život nezbytné biomolekuly, které jsou zapojeny v mnoha biochemických procesech. Jelikož jejich dynamické změny odráží aktuální fyziologii buňky/organismu, stanovení těchto změn poskytuje cenné informace vypovídající o mnoha fyziologických a patofyziologických stavech. Citlivé stanovení aminokyselin je nejčastěji spojováno s jejich derivatizací, jež bývá pracná, časově náročná a obtížně standardizovatelná. Kapilární elektroforéza ale umožňuje automatické dávkování a míchání reaktantů, inkubaci reakční směsi, separaci a detekci produktů reakce v jednom procesu probíhajícím přímo v kapiláře. Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza (EMMA) vyniká oproti ostatním stategiím míchání reaktantů v kapiláře vyšší účinností míchání. V tomto článku je představena optimalizace metody EMMA pro současnou derivatizaci standardních aminokyselin naftalen-2,3-dikarboxaldehydem/NaCN a její aplikace pro cílenou metabolomiku lidských embryí. K tomuto účelu byly vyvinuty nové separační podmínky se složením základního elektrolytu 73 mM dodecylsulfát sodný, 6.7 % (v/v) 1-propanol, 0.5 mM (2-hydroxypropyl)-beta-cyklodextrin a 135 mM kyselina boritá/hydroxid sodný (pH 9.00). Optimalizovaná metoda EMMA byla nakonec srovnána s principiálně odlišnou metodou míchání - příčnou difuzí v laminárním toku - a ukázala se také vhodnou pro analýzu lidské plazmy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info