Informace o publikaci

Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční

Autoři

FRYŠTÁK Marek HRUŠÁKOVÁ Milana

Rok publikování 2017
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Konferenční sborník představuje vybrané odborné příspěvky na téma finanční kriminality a jejích současných problémů jak z právního, tak z kriminologického hlediska. Hodnotu díla zaručuje skutečnost, že se na něm podílely některé velmi významné osobnosti české a slovenské trestně-právní teorie i praxe. Příspěvky jsou v tomto sborníku sdruženy organicky podle několika vybraných zájmových celků. Mezi ně patří daňová kriminalita, trestní odpovědnost právnických osob, majetková kriminalita, praní špinavých peněz atd. Tyto otázky jsou řešeny převážně na úrovni vnitrostátního trestního práva (ČR i SR), nicméně jelikož legislativa Evropské unie je v současnosti neopomenutelným zdrojem regulace této problematiky, je tato analyzována rovněž z pohledu práva EU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info