Informace o publikaci

Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti

Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Cílem příspěvku bylo představit data týkající se vzájemných očekávání matek a učitelek ohledně spolupráce na rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Na základě analýzy hloubkových polostrukturovaných s 10 matkami a 2 učitelkami dětí 1. tříd ZŠ bylo zjištěno, že: 1) Učitelky od matek očekávají pravidelné každodenní čtení s dětmi, čímž se snaží preventivně působit na případné nečtenářství v rodině – matky však toto sdělení dešifrují jako různým způsobem povinné, a podle toho s ním i nakládají. 2) Matky očekávají od učitelek informace, které by jim umožnily zjistit, jak na tom jejich dítě ve čtení je v porovnání s ostatními dětmi ze třídy – což jim učitelky nerady sdělují z důvodu obavy ze stigmatizace slabších čtenářů – nabízejí jim alternativu utvořit si obrázek na hodině, která je však matkami nevyužívána ze stejného důvodu. 3) Část domácích úkolů do čtení leží v nejisté oblasti „země nikoho“, kde se vyjevují rozdílné přístupy matek ke spolupráci na rozvoji čtenářské gramotnosti jejich dětí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info