Informace o publikaci

In-depth insight into the methods of plasma protein-drug interaction studies: comparison of capillary electrophoresis-frontal analysis, isothermal titration calorimetry, circular dichroism and equilibrium dialysis

Logo poskytovatele
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electrophoresis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1002/elps.201700325
Obor Biochemie
Klíčová slova Capillary electrophoresis-frontal analysis; Circular dichroism; Equilibrium dialysis; Isothermal titration calorimetry; Plasma protein-drug interaction
Popis Tato studie se zabývá komplexním srovnáním čtyř metod používaných pro stanovení vazebných parametrů. Byla zkoumána afinita mezi lidským sérovým albuminem a diklofenakem / lidokainem za pomoci metod kapilární elektroforéza - frontální analýza, izotermická titrační kalorimetrie, cirkulární dichroismus a rovnovážná dialýza. Tyto modelová léčiva byla zvolena vzhledem k jejich rozdílným fyzikálně-chemickým vlastnostem a různým vazebným místům na molekule albuminu, což také vedlo k rozdílné vazebné síle. Vazebné paramtery byly stanovovány za co nejpodobnějších podmínek a byly srovnatelné mezi všemi těmito přístupy i hodnotami získaných z literatury. Srovnání výsledků ukázalo výhody a nevýhody vybraných metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info