Informace o publikaci

Zasady podziału władzy w Czechach

Název česky Zásady dělby moci v České republice
Autoři

FILIP Jan

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Rozbor ústavních tradic a současné úpravy principů dělby moci a vyvážení moci v České republice z hlediska teorie a ústavní praxe
Související projekty: