Informace o publikaci

Bommelohrringe und Pressblechfibeln zu Beginn der frühmittelalterlichen Körperbestattung Ostmitteleuropas

Název česky Bubínkové náušnice, plechové spony a počátek raně středověkého kostrového pohřbívání ve středovýchodní Evropě
Autoři

MACHÁČEK Jiří

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Moravia; Bavaria; Early Middle Ages; burial ritual; ornaments; female burials
Přiložené soubory
Popis Předložená studie se zabývá vztahy mezi Moravou a jižním Německem v raném středověku. Mezi mnoha různými společenskými fenomény, které byly vzájemnými kontakty ovlivněny, je zde diskutována především změna v pohřebním ritu. Tento společenský proces lze spojovat kromě jiného i se šířením pozdně merovejských bubínkových náušnic a plechových spon. Počátky kulturního ovlivnění sahají hluboko do 8. stol., kdy se na Moravě objevují první kostrové hroby. Byly v nich pohřbeny i ženy, které se zdobily alamanským a bajuwarským šperkem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info