Informace o publikaci

Mestské multikultúrne festivaly : medzi zviditeľňovaním a participáciou menšín

Autoři

RAPOŠOVÁ Ivana

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Svetové metropoly zaznamenala v posledných rokoch nárast multikultúrnych festivalov a podujatí, ktoré za pomoci kultúry usilujú o budovanie tolerancie k etnickej diverzite. Tento fenomén mnohí sociálni teoretici kriticky označujú ako festivalizácia kultúry a konzumácia etnicity. Existujú však i hlasy, ktoré festivalom pripisujú schopnosť podporovať občiansku a kultúrnu participáciu menšín a budovať pocit solidarity v komunite. Vo vzťahu k marginalizovaných skupinám tak kultúrny aktivizmus prináša sféru možností, ale zároveň aj sféru rizík. V tomto príspevku s pomocou teórie symbolických hraníc (Jaworsky 2016) ukážem, ako občianski aktéri usilujú pomocou festivalu o zviditeľňovanie marginalizovaných skupín a pretváranie hraníc v spoločnosti smerom k ich väčšej otvorenosti. Pozornosť bude venovaná predovšetkým kritickému zhodnoteniu stratégií zviditeľňovania a ich vzťahu k podpore aktívnej participácie menšín. Napriek tomu, že sa jedná o dva deklarované ciele mnohých festivalov a kultúrnych podujatí, medzi týmito dvoma stratégiami existuje problematický a konfliktný vzťah. Príspevok čerpá z etnografického výskumu bratislavského festivalu Fjúžn a viedenského festivalu WienWoche realizovaného v rokoch 2016 a 2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info