Informace o publikaci

K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ

Autoři

KANDOVÁ Katarína

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova principle of subsidiarity of criminal repression; interpratation rule; corrective; notion of the criminal offence
Přiložené soubory
Popis Autorka se v předkládaném článku zamýšlí nad některými hmotněprávními a procesními konsekvencemi § 12 odst. 2 TrZ. Prvně připomíná historické souvislosti dané problematiky, jež vyústily do vydání sjednocujícího stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu k předmětnému ustanovení. Ve světle jeho závěrů následně analyzuje dvě roviny ustanovení § 12 odst. 2 TrZ jakožto "interpretačního pravidla" a "korektivu", s nimiž operuje především v intencích trestního práva hmotného, ale i trestního práva procesního. V poslední části článku neopomíná ani nerozlučné propojení trestního práva (soudního) se správním právem (trestním), na jehož pomezí stojí právě i zkoumané ustanovení § 12 odst. 2 TrZ.
Související projekty: