Informace o publikaci

Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017

Autoři

SKŘIČKOVÁ Jana CHLOUPKOVÁ Renata BORTLÍČEK Zbyněk HEJDUK Karel PEŠEK M. KOLEK V. GRYGÁRKOVÁ I. KOUBKOVÁ L. ČERNOVSKÁ M. TOMÍŠKOVÁ Marcela ROUBEC J. HAVEL L. SALAJKA F. HRNČIARIK M. ZEMANOVÁ M. ŠATÁNKOVÁ Monika BENEJOVÁ Andrea SIXTOVÁ D. MAREL M. ČOUPKOVÁ H. KREJČÍ J. OPÁLKA P.

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Celková incidence NSCLC v ČR kolísá, ve srovnání let 2003-2013 vzrostla o 11%, pokud jde o trend posledních pěti let, růst je již jen na úrovni 0,4%. Před rokem 1980 byl pokročilý NSCLC považován za nádor, který chemoterapii odolává. V letech 1980-1990 se do léčby zavedly platinové deriváty a'pro-cento léčebných odpovědí vzrostlo. V devadesátých letech 20. století byla do léčby zařazena tzv. cytostatika III. generace (paklitaxel, docetaxel, vinorelbin, gemcitabin). Pro stádium IIIB kombinovaná léčba chemoterapií a radioterapií patří v současné době do standardní léčebný postup. Na přelomu tisíciletí se medián přežití nemocných s pokročilým NSCLC pohyboval v rozmezí 8-10 měsíců. S příchodem biologické léčby a v posledních letech i imunoterapie se medián přežití u dobře vybraných nemocných výrazně prodlužuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info