Informace o publikaci

Il campo semantico di nomen nelle tavole defixionum

Název česky Sématické pole výrazu "nomen" na proklínacích tabulkách
Autoři

URBANOVÁ Daniela FRANEK Juraj

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Latin vulgaire - latin tardif XI. XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Ancient Magic; Curse Tablets; nomen; name; semantics
Popis Příspěvek analyzuje sémantické pole výrazu "nomen" na latinských proklínacích tabulkách. Předběžné výsledky zkoumání dokládají ne méně než sedm různých použití termínu: Termín "nomen" může být užit v invokacích pro oslovení bohů a démonů (nomen/numen, nomina necessitatis); může plnit funkci zástupného výrazu pro jméno osoby, které není pisateli známo (nomen furis), a to zejména u proseb o spravedlnost; "nomen" může dále označovat osobu, která již byla v textu kletby zmíněna, a to i v případě, že je jméno pisateli známo (nomen Quinti). Toto použití může mít různá vysvětlení, např. nedostatečné rozlišování mezi signifié a significant anebo nesprávné pochopení návodů k přípravě a provedení magických textů. V některých případech lze u formulí obsahujících výraz "nomen" doložit vliv právnického jazyka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info