Informace o publikaci

Vliv velikosti sídla na druhové složení vegetace

Autoři

ČEPLOVÁ Natálie KALUSOVÁ Veronika LOSOSOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Druhová bohatost rostlin ve městech odráží značnou pestrost městských biotopů v kombinaci s intenzivním přísunem diaspor. Je závislá na velikosti města, předpokládáme tedy, že na stejně velké ploše ve velkém městě nalezneme větší počet rostlinných druhů, než na stejně velké ploše v menším sídle. S rostoucí velikostí sídla by se měl projevit také efekt tepelného ostrova. Data byla sbírána v sídlech třech různých velikostí (3500–5500, 20–50 000, > 100 000 obyv.) V každém sídle byly vybrány tři typy stanovišť – centrální náměstí, vilová čtvrť a opuštěná travnatá plocha. V každém biotopu byly na ploše 1 ha zaznamenány všechny spontánně se vyskytující druhy rostlin. Zaznamenané druhy byly rozděleny do skupin podle původu a doby od zavlečení na původní druhy, archeofyty a neofyty. Teplotní nároky druhů byly stanoveny na základě Ellenbergových indikačních hodnot pro teplotu. Potvrdili jsme, že velká sídla hostí celkově více druhů rostlin než malá, a to i na srovnatelně velkých plochách. Nejvýrazněji se tyto rozdíly projevily ve vilových čtvrtích. Neofyty, které jsou nejvíce závislé na stálém přísunu diaspor, a původní druhy, které přežívají ve zbytcích polopřirozené vegetace ve městech, odrážejí rovněž velikost sídla, na rozdíl od archeofytů, homogenní skupiny druhů s podobnými vlastnostmi, jejichž rozšíření s velikostí sídla nekoresponduje. Nepotvrdili jsme vliv tepelného ostrova na druhové složení, pouze rozdíly v nárocích druhů na teplotu mezi různými typy biotopů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info